Samen werken aan een gezonder Nederland

Pfizer is een farmaceutisch bedrijf wat werkt aan langer gezond leven. Geneesmiddelen, vaccins en behandelmethoden kunnen hierbij helpen. Pfizer verandert mee met het huidige ‘zorg-landschap’. Ze willen laten zien dat ze zorg-professionals en patiënten begrijpen en midden in de maatschappij staan. Alles wat ze doen is in het belang van langer gezond leven, de patiënt staat centraal. Pfizer verandert van een grote onbenaderbare farmaceut naar een toegankelijk menselijk bedrijf. Pfizer heeft samenwerkingen met ziekenhuizen, universiteiten, onderzoekers, patiëntenverenigingen, etc. 

Nieuwe visie, nieuwe website. Een website met dialoog, actuele en dynamische content. Indicaties hebben een eigen microsite met algemene publieke informatie. Wanneer het over de werking van specifieke producten gaat, staat die informatie achter een login. Zorg-professionals kunnen een login aanvragen. Het is een platform voor iedereen met in het bijzonder (naasten van) patiënten en zorgprofessionals. Je vindt er informatie wat verder gaat dan bij andere platforms en er worden verbanden gelegd tussen verschillende indicatiegebieden.

 

pfizer.nl

Opdrachtgever

Pfizer

 

Samenwerking met

Norvell Jefferson

Roos Koole

Suzanne Docter

Bart Versteeg

Expertise 

Concept

Functioneel ontwerp

Art Direction

Jaar 

2018

De website is heel visueel – de patient staat centraal. Alle content is gelabeld en in categorieën verdeeld waardoor er makkelijk verbanden worden gelegd. De website bestaat uit interviews, tips, video’s, infographics, achtergrondverhalen, wetenschappelijke artikelen etc. Met deze ingrediënten heb ik het functioneel ontwerp gemaakt en een bureau (Norvell Jefferson) gebriefd voor de visuele vertaling. 

De patiënt staat centraal. Maar hoe maak je die content? Hoe werkt dat op de website? En wat doet dat voor mijn strategie? Tijdens een workshop hebben we dit uitgelegd aan de medewerkers van Pfizer en laten zien.

Een nieuwe visie en website vraagt om passend beeld. Het zijn Nederlandse beelden, dichtbij de mensen die vol in het leven staan van gewone mensen op een gewone dag. Ze zorgen voor zichzelf en ze zorgen voor elkaar. Roos Koole heeft de beelden gemaakt. Overig ondersteunend beeld komt uit stock.

Het resultaat is dat Pfizer Nederland laat zien wie ze willen zijn en waar ze voor staan. Lokaal, menselijk en de patiënt staat centraal.